Hayortik | Hayortik Vor Gabreek Took Herou

Paul Baghdadlian – Siroum Yem Kez – Hayortik
Հայորդիք

Հայորդիք որ կ՚ապրիք դուք հեռուն,
Մի մոռնաք մեր անուշ մայր լեզուն,
Երգեցէք եւ միշտ խօսեցէք
Կը տեսնէք թէ որքա՜ն է անուշ։

Մենք քիչ ենք բայց կը մնանք միշտ հայ,
Չենք մոռնար մեր մայրենի լեզուն,
Մենք անվերջ ձեռք ձեռքի տալով
Մեր ազգը միշտ բարձր պահելով,
Բարձր ենք միշտ բարձր մենք մնանք
Չլուծուինք, իրար սիրենք
Մեր սուրբ պատիւը բարձր պահենք։

Հայորդիք որ կ՚ապրիք դուք հեռուն
Մի մոռնաք մեր հայոց պատմութիւն,
Պատմեցէք ձեր զաւակններուն
Որ գիտնան արժէքը հայերուն։

Մենք քիչ ենք բայց կը մնանք միշտ հայ…

Hayortik

Hayortik vor gabreek took herou
Mee mornak mer anoush mayr lezou
Yerketsek yev mishd khosetsek
Guh desnek teh vorkan eh anoush

Menk kich enk paits guh mnank mishd Hye
Chenk mornar mer mayreni lezoun
Menk Anverch mishd tserk tserki dalov
Mer azkuh mishd Partsr bahelov

Partsr enk, mishd partsr menk mnank
Chloodzvink, irar sirenk,
Mer sourp badivuh partsr bahenk

Hye ortik vor gabrik took herou
Mee mornak mer Hayots Badmoutioun.
Badmetsek tser zavagneroun,
Vor kidnan arjekuh Hye-eroun

Menk kich enk paits guh mnank mishd Hye
Chenk mornar mer mayreni lezoun.
Menk Anverch mishd tserk tserki dalov
Mer azkuh mishd Partsr bahelov

Partsr enk, mishd partsr menk mnank
Chloodzvink, irar sirenk,
Mer sourp badivuh partsr bahenk


Posted

in

, , ,

by

Comments

4 responses to “Hayortik | Hayortik Vor Gabreek Took Herou”

 1. sabine fermanian Avatar
  sabine fermanian

  Hi, please can someone tell me from where I can download free mp3 of this song? Thanks

 2. admin Avatar
  admin

  Sabine, unfortunately downloading this song for free would be illegal. There are numerous places on the internet where you can purchase the song for a fee. Thanks!

 3. sabine fermanian Avatar
  sabine fermanian

  Ok thank you 🙂

 4. Gabriela Avatar
  Gabriela

  Does anyone know the chords of this song?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *