Hayastan | Hayastan Yegir Trakhdavayr

Հայաստան

Հայաստա՜ն, երկիր դրախտավայր,
Դու մարդկայնոյ ցեղին օրրան,
Դու եւ բնիկ իմ հայրենիք,
Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն։

Ի վեհ անունդ սիրտ իմ, ո՜հ յոյժ
Ոգեւորի ի նոր խրախոյս
Եւ անձկայրեաց ի քեզ յուսամ,
Ի քեզ, ի քեզ, յո՛յս իմ միայն,
Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն։

Հայաստան անուն փարելի,
Ի քեզ հանգիստ Նոյեան տապան
Եգիտ եւ քեւ ապրեցաւ Նոյ,
Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն։

Գետք քաջառաջք ադենաբուխք
Զհողդ բարի առնեն յուռթի,
Քեւ ապրիմ ես, քեւ միշտ ցնծամ,
Քեւ, քեւ պանծաաամ փառք իմ միայն,
Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *