Haratchank | Nbadagis Hasnem Miyayn

Հառաչանք

Նպատակիս հասնիմ միայն,
Թող զիս հանեն կախաղան,
Կախաղանէն խեղդուկ ձայնով,
Պիտի գոչեմ, ա՜խ Հայաստան։

Ա՜խ Հայաստան, սիրտս ու հոգիս,
Քեզ նուիրեմ ընդունէ,
Թէ կարելի, թող ես մեռնեմ,
Հայրենիքս դուն ապրէ։

Անոր սիրոյն բանտն ալ դրուիմ,
Պալատ է ան ինձ համար,
Ձեռքերս, ոտքերս շղթայ զարնեն,
Երջանկութիւն է ինձ համար։

Թէ մինչեւ իսկ աքսորուիմ ալ,
Թափառական ընէ զիս բախտ,
Հայաստանի սիրոյն համար,
Փշոտ վայրեր կ՚ըլլան դրախտ։

Ա՜խ Հայաստան, դուն սիրուն մայր,
Մինչ ե՞րբ այսպէս քու որդիք,
Քեզնէ հեռու պիտի հառաչեն,
Երբ դու այստեղ Անտէր մնաս։

Ե՞րբ պիտի գայ իմ թագաւոր,
Որ ես հասնիմ իմ ուխտին,
Դրօշակներ ծածան ծածան,
Ականակուռ թագը գլխին։

Ա՜խ Հայաստան, աչքդ դարձուր,
Քեզ բնտռող որբերուն,
Պէս պէս ցաւօք կը տանջուին,
Դարման եղիր հայ քաջերուն։

Վախման, մեռնիմ ես այս ցաւով,
Ու Իջնեմ սեւ գերեզման,
Գերեզմանէն մեռած ձայնով
Պիտի գոռամ, վա՜խ, Հայաստան։

Haratchank

Nbadagis hasnim miyain,
Togh zis hanen gakhaghan,
Gakhaghanen kheghtoog tsainov
Bidi koche, Akh, Hayasdan.

Akh, Hayasdan, sirds oo hokis
Kez nvirem untouneh,
Teh gareli, togh yes mernem,
Hayrenikus, toon abreh.

Anor sirouyn pandn al trvim,
Balad eh an ints hamar,
Tserkers, vodkers shghta zarnen,
Yerchangootioun eh ints hamar.

Teh minchev isg aksorvim al,
Taparagan uneh zis pakhd,
Hayasdani sirouyn hamar,
Pshod vayrer g’llan trakhd.

Akh, Hayasdan, toon siroon mayr,
Minch yerp aysbes koo vortik
Kezmeh heroo bidi harachen,
Yerp too aysdegh ander mnas.

Yerp bidi ka eem takavor,
Vor yes hasnim eem oukhdin,
Troshagner dzadzan dzadzan,
Aganagour takuh klkhin.

Akh, Hayasdan, Achkud tartsoor
Kez pndrogh vorperoon,
Bes bes tsavok guh danchvin,
Tarman yeghir hye kacheroon.

Vakhnam, mernim yes ays tsavogh
Ou ichnem sev kerezman,
Kerezmanen meradz tsaynov
Bidi koram, Vakh, Hayasdan.


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *