Garodi Yerk | Intchbes Aykin Karnan Shntchin Es Ko Kaoun Garodel Em

Կարօտի Երգ

Ինչպէս այգին գարնան շնչին ես քո գալուն կարօտել եմ,
Զե’իւրի պէս քո ման գալուն, համբոյր տալուն կարօտել եմ,
Ծաղիկների մէջ մեծացած մի այծեամ ես ծով աչքերով,
Երկինք ելնող Մեր սարերում, քո ման գալուն կարօտել եմ։

Եկ մեր այգում դու ման արի, ծառերը քեզնով կանաչեն,
Լուռ աղբիւրներ լեզու առնեն ու քո ձայնի հետ կարկաչեն,
Աշոտիս հետ հաւք ու ռովեր աշուղ դառած քեզ կը կանչեն,
Արի՛, թառլան, մեր օջախում քո մնալուն կարօտել եմ։

Գուսան Աշոտ


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *