Ee Zen Hayer | Ee Zen Hayr, Ee Soor Yev Ee Hrazan

Ի Զէն Հայեր

Ի զէ՛ն հայեր, ի սուր եւ ի հրացան,
Տաճկահայաստանից կոչում է մի ձայն,
Լեռնից լեռ թնդում է ահեղ հրաման,
Թռէ՜ք հայեր, թռէ՜ք դէպի Հայաստան։

Դէպի, դէպի, դէպի Հայաստան,
Թռէ՜ք հայեր, թռէ՜ք դէպի Հայաստան։

Արեւելք, արեւմուտք, հարաւ եւ հիւսիս,
Դղրդաց ու թնդաց քաղցր աւետիս,
Հայկայ քաջ զաւակաց առոյգ կրծքերից,
Ազատութիւն հնչեց ամէն կողմերից։

Ամէն, ամէն, ամէն կողմերից,
Ազատութիւն հնչեց ամէն կողմերից։

“րկութեան աւետիք առած Ի բերան,
Խումբ խումբ հայեր դէպի Տաճկահայաստան,
Դիմում են ցնծութեամբ իբրեւ հարսանիք,
Ուխտած՝ սուրբ արիւնով ‘րկել հայրենիք։

“րկել, ‘րկել, ‘րկել հայրենիք,
Ուխտած՝ սուրբ արիւնով ‘րկել հայրենիք։

Տաճկահայաստանը ոտքի է կանգնում,
Արիւնածարաւ վրէ՜ժ, վրէ՜ժ է գոռում,
Արիւնով ներկուած են բոլոր դաշտերը,
Արիւնով ներկուած են բոլոր դաշտերը։

Բոլոր, բոլոր, բոլոր դաշտերը,
Արիւնով ներկուած են բոլոր դաշտերը։

Թշնամին զարհուրած ‘ախուստ է դիմում,
Անթիւ աւար ու գանձ իր յետին թողնում,
«Յաղթութիւ՜ն, յաղթութիւ՜ն» գոչենք միաձայն,
Թշնամին պարտուած է, կեցցէ՛ Հայաստան։

Կեցցէ՛, կեցցէ՛, կեցցէ՛ Հայաստան,
Թշնամին պարտուած է, կեցցէ՛ Հայաստան։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *