Douy Douy | Ari Yar Djan Yertank Yaylen, Doun Em Shinel Tsori Maylen

Paul Baghdadlian – Naz Aghchig – Ari Yarjan
Babin Boghossian – Lavakouyn Yerkeri Havakatz – Douy Douy
Տույ Տույ

Արի եար ջան երթանք եայլէն
Տուն եմ շինել ձորի մայլէն

Եար տույ—տույ…
Ջան տույ—տույ…

Սիրոյ խօսքիս չես հաւատում
Իմացիր որ քեզ եմ սիրում

Եար տույ—տույ…
Ջան տույ—տույ…

Պլպուլի պէս միշտ երգում ես
Իմացիր որ քեզ եմ սիրում

Եար տույ—տույ…
Ջան տույ—տույ…

Գիշեր ցերեկ քեզ եմ փնտռում
Իմացիր որ քեզ եմ սիրում

Եար տույ—տույ…
Ջան տույ—տույ…

Արի գնանք մեր տունը տես
Սիրտս բացեմ վէրքերը տես

Douy Douy

Ari yar djan yertank yaylen
Doun em shinel tsori maylen

Yar douy-douy…
Djan douy-douy…

Siro khoskis tches havadoum
Imatsir vor kez em siroum

Yar douy-douy…
Djan douy-douy…

Blbouli bes mishd yerkoum es
Imatsir vor kez em siroum

Yar douy-douy…
Djan douy-douy…

Kisher tsereg kez em pndroum
Imatsir vor kez em siroum

Yar douy-douy…
Djan douy-douy…

Ari knank mer doune des
Sirds patsem verkere des


Posted

in

, , ,

by

Comments

3 responses to “Douy Douy | Ari Yar Djan Yertank Yaylen, Doun Em Shinel Tsori Maylen”

 1. Greeneyes Avatar
  Greeneyes

  Please if you could email me the artist of Douy Douy song and where i can download it it’s an amazing work. Thank you

  1. ALAIN TEYINYAN Avatar
   ALAIN TEYINYAN

   there is armenian singer who singed it . , Paul Baghdadlian sing this song “ari far jan”
   and Babin Boghossian douy douy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *