Chknagh Yeraz | Tou Indz Hamar Siro Aghpouyr, Yes Kez Hamar Koutse Votchinitch

Rouben Matevosian – Chknagh Yeraz
Vatche – Pari Arakil – Chknagh Yeraz
Gagik Badalyan – Fantastic – Chknagh Yeraz
Mike Gostanian Ensemble – Traditions – Chknagh Yeraz
Չքնաղ Երազ

Դու ինձ համար սիրո աղբյուր,
Ես քեզ համար՝ գուցե ոչինիչ։
Դու ինձ համար երազ մաքուր,
Ես քեզ համար՝ գուցե ոչինչ։

Հեռվի՜ց՝ ես քեզ գոնե՛ տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ։
Արեգակին պետք է հեռվի՜ց նայել,
Կայրի՛, եթե շատ մոտենաս։

Կյանքում դու միշտ ուրախ մնա,
Եւ միշտ եղիր պայծառ ու ջինջ։
Ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ,
Ես քեզ համար՝ գուցե ոչինչ։

Հեռվի՜ց՝ ես քեզ գոնե՛ տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ։
Արեգակին պետք է հեռվի՜ց նայել,
Կայրի՛, եթե շատ մոտենաս։

Chknagh Yeraz

Tou indz hamar siro agpouyr,
Yes kez hamar koutse votchinitch
Tou indz hamar yeraz makour
Yes kez hamar koutse votchintch

Hervitz yes kez kone desnem, sirem
Vorbes gyankis tchknagh yeraz
Arekagin bedk e hervits nayel
Gayri yete shad modenas

Gyankoum tou mishd ourakh mna
Yev mishd yeghir baydzar ou tchintch
Ampoghtch mi gyank sirov gdam
Yes kez hamar koutse votchintch

Hervitz yes kez kone desnem, sirem
Vorbes gyankis tchknagh yeraz
Arekagin bedk e hervits nayel
Gayri yete shad modenas

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *