Bagh Aghpuiri Mod | Bagh Aghpuiri Mod Ganknadz Mi Aghtchig

Aram Asatryan – Golden Oldies – Pagh aghbyur
Arman Hovhannisyan – Fantastica – Pagh Aghpyuri Mot
Պաղ Աղբիւրի Մօտ

Պաղ աղբիւրի մօտ կանգնած մի աղջիկ,
Ձեռին սափոր ոռնած, ջուրն է անուշիկ,
Աչքը ունքը գեղեցիկ, պոյը չինարի
Մայրիկ զարնուեցայ սիրում ես նրան
Մի փոքրիկ ակնարկով, առաւ ինձ նշան։

Ջիվանի

Bagh Aghpuiri Mod

Bagh aghpuiri mod ganknadz mi aghtchig
Tzerin sapor vornadz, tchourn e anoushig
Atchke ounke keghetzig, boye tchinari
Mayrig zarnvetza siroum es nran
Mi pokrig agnargov, arav indz nshan


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Bagh Aghpuiri Mod | Bagh Aghpuiri Mod Ganknadz Mi Aghtchig”

  1. Ashugh Boston Avatar
    Ashugh Boston

    Pagh aghbiuri mot by Jivani is not the same song as sung by Asatryan. The lyrics are somewhat changed and the music is compleatly different. Asatryans melody is taken from an Arabic song “Oumy Ta Nor’os” made famous in the ’70’s by Lebanese singer Sami Clark. The Arabic song is in 4/4 and the Armenian was changed to 6/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *