Azat Hayasdani Yerkuh | Haghtogh Katch Zinvorner Goo Kan Kaylerov

Ազատ Հայաստանի Երգը

Յաղթող քա՜ջ զինուորներ կու գան քայլերով,
Եռագոյն մեծ դրօշակ փողփողի փայլով,
Օրիորդներ սիրուն բռնեն ահա պար ,
Ուրախ ենք ամէնք, սրտով շնորհակալ,

Մեծ տօն է այսօր,
Հայն է անսասան,
Կեցցէ՛ Հայաստան։

Հեռացաւ խոր ձմեռ, ահա պերճ գարուն
Կորան պիղծ բռնութիւն, ազատ է հայ տուն,
Ամայի դաշտ, երկիր ծաղկով զարդարուն,
Կործան գիւղ աւե՛ր կանգնած հաստատուն.

Ինկած քաջերու
Զաւակներ արի
Կ՚երգեն ցնծալի։

Մասիս ու Սիփան ձիւնով շողշողուն,
Իրար համբոյր կուտան լի սիրով զեղուն,
Աղբիւրներ բիւրաւոր, Բիւրակը ծաղկուտ,
Օրհնենք կը տեղայ, ոչ՛ գնդակ կարկուտ.

Ցնծայ Արարատ,
Քաջ Վասպուրական,
Կեցցէ՛ Հայաստան։

Դարերու տառապանք պատմութեան բաժին,
Քաջարի հայ մարտիկ վանեց թշնամին,
Ազատութեան սուրբ ջահ մեր ձեռքը բռնած,
Յոյս սէր ներշնչենք ազգին փառապանծ.

Հայեր ալ գործենք,
Ազատ ենք ահա,
Քաջ ազգը ցնծայ։

Թող ոգին հայրենի գայ թեւատարած,
Սաւառնի սարէ սար թռիչքով յաղթապանծ
Սուգ, վիշտ ու տխրութիւն չքացան անհետ,
Կորաւ խոր խաւարն, չարիքն ալ իր հետ.

Կեցցե՛ն հայ քաջեր,
Գոչենք միասին,
ԿորչԻ թշնամին։

Azat Hayasdani Yerkuh

Haghtogh katch zinvorner goo kan kaylerov
Yerakooyn medz troshag poghpoghee paylov
Oryortner siroun prnen aha bar,
Oorakh enk amenk, srdov shnorhagal

Mez don eh aysor
Hayn eh ansasan,
Getzeh Hayastan

Heratsav khor dzmer, aha berdj karoun
Goran bightdz prnootyoon, azad e hay doon,
Amayi tashd, yerkir dzaghgov zartaran,
Gorzan kyoogh aver ganknadz hasdadoon

Ingadz katcher
Zavagner ari
Gyerken dzndzali

Massis oo Sipan dzyoonov shoghshoghoon,
Erar hampyoor goodan li sirov dzeghoon
Aghpyoorner pyooravor, Pyooragi dzaghgood
Ohrnenk guh degha, votch kntag gargood.

Dzndza Ararat,
Katch Vasbouragan
Getzeh Hayastan

Tareroo darabank badmootyan pajin
Katchari hay mardig ganetz tshnamin
Azadootyan soorp shah mer dzerki prnadz
Hooys ser nershnchenk azkin parabantz

Hayer al kordzenk
Azad enk aha
Katch azke dzntsa

Togh vokin hayereni ka tevadaradz
Savarani sareh sar tureetchkov haghtabantz
Sook, mishd oo dkhrootyoon tchkazan anhed,
Gorav khor khavarn, tcharikn al ir hed

Getzeen hay katcher,
Kotchenk miyasin,
Gorshi tshnamin


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *