Ayn Kisher Indz Khosdatsar | Ayn Kisher Intz Khosdatsar Dzaghigneruh Ashkhari

Adiss Harmandian – Greatest Hits – Ayn Kisher
Element – Yev O Phe – Ayn Kisher
Այն Գիշեր Ինձ Խոստացար

Այն գիշեր ինձ խոստացար,
Ծաղիկները աշխարհի,
Այն գիշեր դու ցանկացար,
Որ մեր սէրը չմարի։

Գիշերն այն պայծառ էր,
Ու՞ր թողեցիր հեռացար,
Գիշերն այն անծայր էր,
Ու՞ր տանջեցիր ու անցար։

Դու գնում ես, ա՜խ գնա,
Չեմ կանչելու էլ քեզ ետ,
Դու գնում ես, դէ՛ գնա,
Էլ ինչու՞ ես նայում ետ։

Դու գնում ես, ա՜խ ինչու՞,
Ես տանջւում եմ քեզ համար,
Դու գնում ես բայց ինչու՞,
Ետ ես նայում անդադար։

Թէ դու էլ ինձ չսիրես,
Ու հանդիպես ուրիշին,
Գուցէ մի օր կը յիշես,
Որ քո սէրն եմ առաջին։

Յիշիր գիշերը պայծառ,
Ծաղիկներն աշխարհի,
Յիշիր գիշերն անծայր,
Որ նոր սէրը չմարի։

Խօսք՝ Յ.Մանասերեանի
Երաժշ.՝Յ.Մանասերեանի

Ayn Kisher Indz Khosdatsar

Ayn kisher intz khosdatsar
Dzaghigneruh ashkhari
Ayn kisher tou zangazar
Vor mer seruh tchmari

Kishern ayn baydzar er
Our toghetsir heratsar
Kishern ayn andzayr er
Vor dantchetsir ou antsar

Tou knoum es akh kna
Tchem gantchelou el kez yed
Tou knoum es te kna
El intchou yes nayoum yed

Tou knoum es akh intchou
Yes dantchvoum em kez hamar
Tou knoum es payts intchou
Yed yes nayoum antatar

Te tou el ints tchsirers
Ou hantebes ourishin
Kouzi mi or ge hishes
Vor ko sern em aratchin

Hishir kisheruh baydzar
Dzaghigneruh ashkhari
Hishir kishern antsar
Vor nor seruh tchmari


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *