Asoum Eyir Tou Indz Aratch | Asoum Eyir Tou Indz Aratch Te Lernayin Aghpuir Es Tou

Ասում Էիր Դու Ինձ Առաջ

Ասում էիր դու ինձ առաջ
Թէ լեռնային աղբիւր ես դու,
Սիրող սրտի ու կարօտի,
Արեւավառ համբոյր ես դու։

Եւ այդպէս է իմ սիրելի,
Դու իմ սրտի կրակ վառման,
Թող որ կեանքը մեր խնկալի,
Լինի սիրոյ արեւ գարնան։

Իսկ հիմա էլ ասում ես ինձ,
Ամպոտ մռայլ երկինք ես դու
Մոռանալով, ախ սիրելիս,
Որ այդ երկնի աստղիկն ես դու։

Եւ այդպէս է իմ սիրելի,
Դու իմ սրտի կրակ վառման,
Թող որ կեանքը մեր խնկալի,
Լինի սիրոյ արեւ գարնան։

Զուգերգ՝
Պատալեան եւ Մաթէոսեան


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Asoum Eyir Tou Indz Aratch | Asoum Eyir Tou Indz Aratch Te Lernayin Aghpuir Es Tou”

  1. Tagvor Avatar
    Tagvor

    Does anyone know who has sung this song? I have heard a slow version of it (from the 70’s) but I can’t remember who the artist was

  2. Ashugh Boston Avatar
    Ashugh Boston

    If I’m not mistaken, it was recorded as a duet with Ruben Matevosian and Hovennes Badalian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *