Arten Moutn Engel Eh | Arten Moutn Engel E Djampit Ge Sbasem

Rouben Matevosian – Im Balik – Kisher Tsereg
Paul Baghdadlian – Ourishin Yes – Arten Moutn Engel Eh
Արդէն Մութն Ընկել Է

Արդէն մութն ընկել է, ճամբիդ կը սպասեմ.
Տեսքիդ կարօտել եմ, քո տեսքին մեռնեմ։
Գիշեր, ցերեկ, էլ ես քուն չունեմ,
Քեզ յիշելով, անվերջ տանջուում եմ։

Երբ կը լսեմ ձայնդ, անուշ խօսքերդ,
Ձայնիդ կարօտել եմ, քո ձայնին մեռնեմ։
Գիշեր, ցերեկ, էլ ես քուն չունեմ,
Քեզ յիշելով, անվերջ տանջուում եմ։

Գուսան Շերամ

Arten Moutn Engel Eh

Arten moutn engel e djampit ge sbasem
Deskit garodel em ko deskin mernem
Kisher tsereg el yes koun tchounem
Kez hishelov anvertch dantchvoum em

Yerp ge lsem tzaynt anoush khoskert
Tsaynit garodel em ko tzaynin mernem
Kisher tsereg el yes koun tchounem
Kez hishelov anvertch dantchvoum em


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *