Ari Pagherov | Garod Mnatsi Ko Anoush Tzaynin

Արի Բաղերով

Կարօտ մնացի քո անուշ ձայնին,
Մատաղ լինեմ ես, ետ գալու ճամբին,
Ա՜խ, հեռացել ես, ինձ մոռացել ես,
Հազար կրակով սիրտս լցրել ես։
Արի շէն արի իմ տեղն ու տունը,
Խղճայ ինձ, ‘ախաւ աչքերիս քունը։
Արի բաղերով, շաղերով,
Գոհար ցողերով, շաղերով,
Անուշ խաղերով, տաղերով։

Գարնան շնչով եկ, սիրոյ տաղ Ասեմ,
Ոտքդ դիր շէմքիս՝ մուրազիս հասնեմ,
Ա՜խ, հեռացել ես, ինձ մոռացել ես,
Հազար կրակով սիրտս լցրել ես։
Արի շէն արի իմ տեղն ու տունը,
Խղճայ ինձ, ‘ախաւ աչքերիս քունը։
Արի բաղերով, շաղերով,
Գոհար ցողերով, շաղերով,
Անուշ խաղերով, տաղերով։

Գուսան Աշոտ


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *