Arevig | Arevig E Anount, Tou Louysi Bes Aghtchig

Vatche – Las Vegas – Arevig
George Baghdoyan – Unger Ankin – Arevig
Ara Martirosian & Y. Kansuzian – Kanach Goti – Arevik
Armo Mix – Arevig
ԱՐԵՎԻԿ

Արևիկ է անունդ,
Դու լույսի պես աղջիկ,
Քո աչքերը գարուն են,
Դու իմ երգ, Արևիկ:
Առավոտն է քո տունը,
Բարի լույս, Արևիկ:

Աչքերդ անվերջ կանչում են,
Աչքերդ ինձ անուշ տանջում են,
Անունդ` սիրո գարուն է,
Անունդ քեզ նման սիրուն է:

Ծաղիկները բացվել են,
Քեզ նման գեղեցիկ,
Աղբյուրները երգում են,
Քո ձայնով, Արևիկ:
Երազները շողում են
Քո փայլով, Արևիկ:

Arevig

Arevig e anount
Tou louysi bes aghtchig
Ko atchkere karoun en
Tou im yerk, Arevig
Aravodn e ko doune
Pari louys Arevig

Atchkert anvertch gantchoum en
Atchkert indz anoush dantchoum en
Anount siro karoun e
Anount kez nman siroun e

Dzaghignere patsvel en
Kez nman keghetsig
Aghpuirnere yerkoum en
Ko tsaynov Arevig
Yeraznere shoghoum en
Ko paylov Arevig

Atchkert anvertch gantchoum en
Atchkert indz anoush dantchoum en
Anount siro karoun e
Anount kez nman siroun e


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *