Aratchin Khoskn Im | Aratchin Khoskn Im Vor Kez hamar Em Orinoum

Առաջին Խօսքն Իմ

Առաջին խօսքն իմ, որ քեզ համար եմ յօրինում
Փորագրում եմ, դրոշմում ամուր, ամուր անջնջելի
Քեզ որ ինձ համար բոլոր խօսքերն ես
Եւ լեզուները, եւ լռութիւնը, եւ լռութիւնը
Ի սկզբանք ծնուած խօսքերից առաջինը քեզ
Խօքերից բոլոր, բոլոր, ամենահինը
Ես այդ խօսքերով քեզ եմ նուիրում բոլոր յուշերն իմ
Որ ժամանակի հոլովումի մէջ մնամ, մնամ, մնամ
Առանց յուշ, առանց յուշ, առանց յուշ։

Խօսք՝ Ա.Կիրակոսեանի
Երաժ.Ռ.Ամիրխանեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *