Andouni | Serds Nman Eh En Pladz Dner

Անտունի

Սիրտս նման է էն փլած տներ,
Կոտրեր գերաններ, խախտեր է սըներ,
Բուն պիտի դնեն մէջ վայրի հաւքեր,
Երթամ ձիկ թալեմ էն ելման գետեր,
Ըլնիմ ձկներու ձագերաց ընկեր։
Ա՜յ, տօ լա՜ճ տնաւեր։

Սեւ ծով մ՛եմ տեսել, սպիտակն էր բոլոր,
Ալին կը զարկէր, չէր խառնի յիրոր,
Էն ո՞րն է տեսել մէկ ծովն երկթաւոր,
Անտունի սիրտն է պղտոր ու մոլոր,
Ա՜խ, իսկի մի՛ լնիք սրտիկ սեւաւոր։
Ա՜յ, տօ լա՜ճ տնաւեր։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *