Ambi Dagitz | Ambi Dagitz Tchour Eh Kalis

New Age Armenia – New Age Armenia – Ambi Dagitz
Karaoke Version
Karaoke – Ambi Dagitz
Ամպի Տակից

Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ Է տալի, փրփրում,
Էն ո՞ւմ յարն է նստած լալի,
Հոնգուր—հոնգուր են սարում։

—— Ա՛յ պաղ ջրեր, զուլալ ջրեր,
Որ գալիս էք սարերից,
Գալիս, անցնում հանդ ու չոլեր,
Եարս էլ խմե՞ց էդ ջրից։

Եարաբ խմե՞ց, եարաբ հովցա՞ւ
Վառուած սիրտը իմ եարի,
Եարաբ հովցա՞ւ, եարաբ անցա՞ւ
Անքուն ձաւը ջիկեարի։

—— Աղջի, քու եարն եկաւ, անցաւ
Վառուած, տարուած քու սիրով,
Երուած ջիկեարն եկաւ, անցաւ,
Չհովացաւ պաղ ջրով։

Խօսք՝ Յ.Թումանեան
Երաժ.Ա.Տիքրանեան

Ambi Dagitz

Ambi dagitz tchour eh kalis
Tosh eh dali prproum
En oum yarn eh nadadz lali
Honkour honkour en saroum

Ay bagh tchrer zoulal tchrer
Vor kalis ek sareritz
Kalis antznoum hant ou tcholer
Yars el khmetz et tchritz

Yarap khmetz yarap hovtsav
Varvadz sirde im yari
Yarap hovtsav yarap antsav
Ankoun tzave shegyari

Agtchi kou yarn yegav antsav
Varvadz darvadz kou sirov
Yrvadz shegyarn yegav antsav
Tchovatsav bagh tchrov


Posted

in

, , , ,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Ambi Dagitz | Ambi Dagitz Tchour Eh Kalis”

 1. Antonio Avatar
  Antonio

  Can anybody translate this song into English?

 2. stevence Avatar
  stevence

  hi
  i am an armenian from iran bachelor of persian language and literature wirter and poet in armenian and persian since 20 years ago and have 3 books
  can u give me any address in english from Hovhannes Toomanian family in armenia until i can send my the tird book them witch is my 33 short stories?
  thanks a lot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *