Ambetz Gorav | Ambetz Gorav Lousengan

Adiss Harmandian – From The Heart – Ambitz Gorav
Harout Pamboukjian – Tukh Acher – Ambitz Gorav
Onnik Dinkjian – Collection [Onnik] – Ambets Gorav
Setrag Ovigian – Veratartzir – Ambitz Gorav
Ամպից Կորաւ Լուսնկան

Անպից կորաւ լուսնկան,
Արտեր, մտէք քուն,
Արտով կ՚անցնի իմ ճամբան,
Կ՚երթամ եարիս տուն։

Սէրս գաղտնի թող մնայ,
Սէրս՝ եարիս պէս,
Ճամբէն պիտի չիմանայ,
Թէ ուր կ՚երթամ ես։

Մենակ եարս կ՚իմանայ,
Թէ ուր կ՚երթամ ես,
Մէկ էլ ծովակն իմ Վանայ՝
Մօրս աչքին պէս։

Սէրս գաղտնի թող մնայ,
Սէրս՝ եարիս պէս,
Ճամբէն պիտի չիմանայ,
Թէ ուր կ՚երթամ ես։

Խօսք՝ Յ.Շիրազի
Երաժ.Վ.Պալեանի

Ambetz Gorav

Ambetz Gorav Lousengan
Arder, medek koun
Ardov gantsni im jampan
Gertam yaris doun

Serus kakhdni togh mena
Serus yaris bes
Jampen bidi chimana
Te our gertam yes

Menag yaris imana
Te our gertam yes
Meg el dsovagn im vana
Mores atchki bes

Serus kakhdni togh mena
Serus yaris bes
Jampen bidi chimana
Te our gertam yes

Comments

6 responses to “Ambetz Gorav | Ambetz Gorav Lousengan”

 1. Harry Tavitian Avatar
  Harry Tavitian

  The first word should be “Ambets”, not “Ambits”. It is a verb in the past tense meaning clouds gathered in the sky.

 2. admin Avatar
  admin

  Thanks for the correction!

 3. Hayko Avatar
  Hayko

  Hello :-))
  If you corrected the English version, can you correct the Armenian Letters please?
  Thanks

 4. Ararat Avatar
  Ararat

  Ի՞նչպես կարող ենք բեռնել (download) այս կայքում գտնվող երգերը:

 5. Hayko Avatar
  Hayko

  If you have “Real One Player” in your computer, you can download any of these songs, if not, please find the program in the Internet and install to your computer :-))

 6. Dikran Gullekian Avatar

  This is a fantastic site, living in China for the past 20 years… boy how I miss those songs… such a nice song… thank you guys for a good job… I’ll spread the link to all my contacts.. cheers… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *