Aghtchga Yerkuh | Kez Gantchoum Em Yar Garodov Anhoun

Աղջկայ Երգը

Քեց կանչում եմ եար, կարօտով անհուն
Արի դու ինձ համար գարուն բեր գարուն.
Քեզ սիրել եմ ես, իմ կեանքի գարուն
Սպասել եմ քեզ, կարօտ եմ ես քո գալուն
Սպասել եմ ես, կարօտ քո գալուն։

Վարդ եմ ես ճերմակ, դու կանաչ տերեւ,
Ես քո զով շուքի տակ, դու ինձնից վերեւ,
Քեզ սիրել եմ ես, իմ կեանքի գարուն
Սպասել եմ քեզ, կարօտ եմ ես քո գալուն
Սպասել եմ ես, կարօտ քո գալուն։

Մի եղնիկ եմ ես, դու որսորդ սարի,
Կանչում կանչում եմ քեզ արի եար արի.
Քեզ սիրել եմ ես, իմ կեանքի գարուն
Սպասել եմ քեզ, կարօտ եմ ես քո գալուն
Սպասել եմ ես, կարօտ քո գալուն։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *