Jeyran Bala | Sari Djampen Touran A, Sarvor Aghtchig Jeyran A

Arman Hovhannisyan – Jeyran Bala
Arman Hovhannisyan – Live In Concert – Jeyran Bala

Ջեյրան Բալա

Սարի ճամբէն դուրան ա,
Սարուոր աղջիկ ջեյրան ա,
Իգիթ կ’ասեմ էն ջահելին
Ով ջեյրանին տիրանայ:

Ջեյրան աղջիկ, բախտաւոր ես,
Քո իգիթը ես եմ, ես,
Խելքս գլխիցս տարել ես,
Շուտով կը փախցնեմ քեզ:

Ջեյրան բալա, հայ բալա,
Հա՛մ ջեյրան ես, հա՛մ լալա,
Քո ծուռ եարը ես եմ, ես,
Իմ սէրը քեզ հալալ ա:

Սարերը սեյրան անենք,
Ուտենք, խմենք, քէֆ անենք,
Ահել-ջահել շրջան բռնենք,
Սասնայ Քոչարին պարենք:

Հէ՜յ տղերք, ձեր հոգուն մատաղ,
Եկէք մենք պայման անենք,
Զուռնա, տհոլ առնենք երթանք,
Ջեյրան եարիս փախցնենք:

Jeyran Bala

Sari djampen touran A
Sarvor aghtchig jeyran a
Ikid gasem en jahelin ov jeyranin dirana

Jeyran aghtchig pakhdavor es
Ko ikituh yes em yes
Khelks klkhits us darel es
Shoudov ge pakhtsnem kez

Jeyran bala hay bala
Ham jeyran es ham lala
Ko dzour yaruh yes em yes
Im seruh kez halal a

Sareruh seyran anenk
Oudenk khmenk kef anenk
Ahel djahel shrchan prnenk
Sasna kotcharin barenk

Hey dgherk tser hokut madagh
Yegek menk bayman anenk
Zournan dhol arnenk yertank
Jeyran yaris pakhtsnenk


Posted

in

, , ,

by

Comments

4 responses to “Jeyran Bala | Sari Djampen Touran A, Sarvor Aghtchig Jeyran A”

 1. tiko Avatar
  tiko

  why cant we download these? :/

 2. Hovig K. Avatar
  Hovig K.

  Սարի ճամբէն դուրան ա,
  Սարուոր աղջիկ ջեյրան ա,
  Իգիթ կ’ասեմ էն ջահելին
  Ով ջեյրանին տիրանայ:

  Ջեյրան աղջիկ, բախտաւոր ես,
  Քո իգիթը ես եմ, ես,
  Խելքս գլխիցս տարել ես,
  Շուտով կը փախցնեմ քեզ:

  Ջեյրան բալա, հայ բալա,
  Հա՛մ ջեյրան ես, հա՛մ լալա,
  Քո ծուռ եարը ես եմ, ես,
  Իմ սէրը քեզ հալալ ա:

  Սարերը սեյրան անենք,
  Ուտենք, խմենք, քէֆ անենք,
  Ահել-ջահել շրջան բռնենք,
  Սասնայ Քոչարին պարենք:

  Հէ՜յ տղերք, ձեր հոգուն մատաղ,
  Եկէք մենք պայման անենք,
  Զուռնա, տհոլ առնենք երթանք,
  Ջեյրան եարիս փախցնենք:

 3. Lori Avatar
  Lori

  What is a lala?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *