Tag: Richard Berberian

  • Hayastani Garmir Kinin | Kovenk Unger, Ourakh Sazov Hayasdani Garmir Kinin

    Richard Berberian – Hayastani Garmir Kinin Հայաստանի Կարմիր Գինին Գովենք ընկեր, ուրախ սազով, Հայաստանի կարմիր գինին, Խմենք ընկեր, ոսկէ թասով, Հայաստանի կարմիր գինին։ Աղբիւրի պէս վարար լինի Հայաստանի կարմիր գինին, Ով որ խմի անուշ լինի Հայաստանի կարմիր գինին։ Սարեր, ձորեր …