Tag: Gousan Djivani

  • Ashoughe | Antiv Trtchnik Eh Ashoughe

    Աշուղը Անթեւ թռչնիկ է աշուղը— Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ. Դարձող ճախրիկ է աշուղը, Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ։ Մերթ անսուաղ, ծարաւ, պապակ, Մերթ անյաջող, մերթ յաջողակ, Թա’առում է նա շարունակ, Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ։ Մի տեսակ լուսատըտիկ է,…