Tag: Edvin Petrosyan

  • Iriknain | Zepyuiruh Hov-Dzov Yerkov Arevn Itchav Hour Hran

    Khatchatour Avetissian – In Memoriam – Volume 1 – Iriknain (Nocturne) Iriknain – Armenian Melodies – Iriknain Edvin Petrosyan – Tariner Heto – IriKnayin Իրիկնային Զեփիւռի հով—զով երգով Արեւն իջաւ հուր հրան, Լոյս—փերուզ մով երկնքով Ոսկէ հաւքեր կը սուրան. Ես …