Tag: Dark Eyes

  • Yerevani Siroun Aghtchig | Yerevani Siroun Aghtchig, Ounkerut Gamar

    Babin Boghossian – Yerevani Siroun Aghchig Andy – Orere Seero – Yerevani Siroon Aghchig Rosy Armen – Yerevani Siroun Aghtchig Dark Eyes – International – Yerevani Aghtchig Երեւանի Սիրուն Աղջիկ Երեւանի սիրուն աղջիկ, Ունքերդ կամար, Հաստատ գիտեմ, որ սէր ունես…