Yerkaran: Armenian Online Songbook

 • Ha Nina Nina

  Sasno gegher barak dsoukh ha nina nina nina ha nina yes ou dou yaroug me ounim boulanoukh ha nina nina nina ha nina vara eh zargets mar jam torgets toukh ha nina nina nina ha nina yes ou dou yeresuh …

 • Ter Astvac | Asdvadzazin Vanki Touruh Tartsel Enk Oukhdavor

  TER ASTVAC Asdvadzazin vanki touruh Tartsel enk oukhdavor Khatchkarakert ays mah touruh Hrashk eh zoravor Havakvel enk ahel djahel Khatchkari shourch polor Ou gartoum en mer badmoutian Etcheruh paravor Der Asdvadz parkuh kez Ko louysov ouj dour mez Oknir vor …

 • Hishadagner | Mi Vakhenar, Hokyages Im, Guh Hantibenk Zirar Menk Noritz

  Hishadagner Mi vakhenar, hokyages im, guh hantibenk zirar menk noritz Mi nor ashkharh, mi nor gyankoum djanatchem kez ayd robeyin Yerp lsem tsaynut kakhtsr, anoush khoskud, hampouyrnerut gragi Verhishenk noritz abrenk, mer antsyal hin Yerani teh garenam, ou moranam im …

 • Shirkhani | Bar prnenk Shirkhani Nanen Kezi Heyrani

  Shirkhani Bar prnenk shirkhani nanen kezi heyrani Bar prnenk shirkhani nanen kezi heyrani Madid ounes madani, bar prnenk shirkhani Patsvadz mer harsi bahi, bar prnernk shirkhani Nran kinin khmetsin, touruh khatchgab bahetsin Hars ou pesan dzngetsin, takvorin tak vertzoutsin Nran …

 • Janes | Ax Inch Lavn Es Im Sirun

  Ax inch lavn es im sirun Qo hmayqn e indz gerum Geghecik qo zhpitov Du indz ser es nvirum [x2] Che yes yerbeq chem toghni Vor urishe qez siri Du im sern es imaci. Che yes yerbeq chem toghni Vor …

 • Trir Titer | Gyankin Meg Or, Houyr Es Yegel

  Trir Titer Ashkharhi meg orov, houyr es yegel, Gyankoum menag es ourishitz Gyankuh kez mi aravod e dvel Yev kez votch vok tchi hishi Trir titer, siroun, our gabrin varter Yeteh votch, vaghuh kez hamar Oush guh lini arten Apsos …

 • Mor Seruh | Houysi Nman, Louysi Nman Srpazan

  Paul Baghdadlian – Mor Sere – Mor Sere Mor Seruh Houysi nman, louysi nman srpazan Gyanki nman, tang ankin eh mor seruh Ashkharhi metch, votchintch tchga ir nman Haverjagan ornagan eh mor seruh Haverjagan srpazan eh mor seruh Djan anoush …

 • Gyanki Carousel | Akh Intch Tjvar Eh Pajanman Bahin

  Adiss Harmandian – Ashoun E Ashoun – Gyanki Carousel Harout Pamboukjian – Kedi Ayn Apin – Carousel Gyanki Harout Pamboukjian – Live In Concert – Gyanki Carousel Gyanki Carousel Akh intch tjvar eh pajanman bahin Vertchi khoskern asoum im yarin…

 • Kotchari | Hamayn Hamayn Ashkharhin Dzanote Mer Kotcharin

  Hayko Ghevondyan – Kochari – Kochari Garo Gaboudagian – Acheris Nayir – Ganchum E Qocharin Kotchari Hamayn hamayn ashkharhin dzanote mer kotcharin Na mer barne arnagan mer haygagan kotcharin Kotchari, kotchari yegek barenk kotchari Na mer barne Hayeri, yegek barenk …

 • Yerevan | Hishetsi Yes Mi Bah Noritz Im Yerevanuh

  Arman Hovhannisyan – Yerevan Yerevan Hishetsi yes mi bah noritz im Yerevanuh Dzari hovin nstadzoumer soupra seghannuh Ungernerits temkern ourakh yerkern ou daghuh Knalou em yes Yerevan goutse yev vaghuh Yerevan, Yerevan knalou yem Himnagan Yerevanoum mnalou yem Vonts mornanam …

Got any book recommendations?